Mostrar Menú

Quatre empreses especialitzades participaran al concurs d'idees per escollir el projecte museogràfic per al Museu del Barroc de Catalunya

Es tracta de Croquis, Varis Arquitectes, Transversal i Playmedia, que ara hauran de presentar la seva proposta, d’entre les quals s’escollirà el projecte museogràfic que es durà a terme.

Quatre empreses especialitzades participaran al concurs d'idees per escollir el projecte museogràfic per al Museu del Barroc de Catalunya

Les empreses Croquis, Varis Arquitectes, Transversal i Play Media participaran al concurs d’idees d’on ha de sortir el projecte museogràfic per al futur Museu del Barroc de Catalunya. Es tracta de les quatre empreses que han passat a la segona fase del procés i que ara tenen l’encàrrec d’elaborar i redactar la seva proposta museogràfica. La millor serà la guanyadora i l’empresa que l’hagi signat serà l’encarregada de desenvolupar el projecte.

 

En la primera fase del procés, en la qual hi ha participat 14 empreses, s’ha valorat l’expertesa, la capacitat tècnica per assolir amb èxit l’objectiu del concurs, la qualitat de l’equip de treball proposat per al desenvolupament del projecte i l’adequació en relació als objectius del projecte que l’Ajuntament vol desenvolupar. El nivell de les actuacions i els currículums d’obres realitzades per la majoria d’aquestes empreses són d’un alt nivell i interès museístic, amb la qual cosa la selecció no ha estat fàcil. El jurat, després de fer-ne la valoració, n’ha seleccionat quatre, que són les que participaran al concurs de projectes. Totes elles tenen una llarga trajectòria i realitzacions remarcables en l’àmbit museístic i expositiu.

 

Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions SA. Amb seu a Barcelona i activa des de 1980, és una empresa amb una trajectòria sòlida i rigorosa que ha realitzat projectes notables en l’àmbit dels museus i les exposicions. Ha fet projectes per a museus d’Europa, Amèrica i Àsia i per a diversos museus del país: Museu de la Música de Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Museu de Menorca, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica i Museu del Disseny, entre altres. També ha redactat guions i produït nombroses exposicions. Actualment, està actuant al Museu Casteller de Valls i al Museu d’Art de Lleida. Recentment, s’ha encarregat del nou muntatge de les sales d’art barroc al Museu Nacional d’Art de Catalunya.


Varis Arquitectes SLP. Equip també amb una llarga trajectòria i experiència, fundat per l’arquitecte Dani Freixes. Les seves actuacions en l’entorn museístic van des de la realització de projectes arquitectònics per a museus o espais culturals (com el premiat Pavelló de la Navegació a l’Expo de Sevilla) fins a projectes pròpiament museogràfics i expositius. El Museu del Cinema (Girona), el Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet), el Parc Arqueològic de les Mines de Gavà, l’ampliació del Museu de la Vida Rural o el Born Centre Cultural compten entre algunes de les seves actuacions destacades en l’entorn més proper.


Produccions Culturals Transversal SL. És una empresa amb un extens currículum en realitzacions museogràfiques i expositives importants. En els seus projectes destaca per l’aportació de serveis de gestió, comunicació i comercialització, així com la concepció de la museografia com a experiència emocional. Compta amb projectes que abasten tot el món, com els realitzats al Museo de la Energia de Ponferrada o al Centre Heyddar Aliyeb a Quax (Azerbaitjan). A casa nostra, porten la seva firma projectes com el de Món Natura (Delta de l’Ebre), Món Sant Benet o la gestió de la Pedrera (Barcelona).


Playmedia Motion Graphics. Ha redactat projectes destacats de dimensions diferents tant en l’entorn català com en l’internacional. Disposa d’un equip de treball on té rellevància l’aportació didàctica sobre el patrimoni. Les seves intervencions solen accentuar la dimensió dinamitzadora i comunicativa envers el visitant. Com a exemples, els centres de visitants al Santuari de Guadalupe (Mèxic), Natzaret (Israel) o el Parque del Agua (Lima, Perú). El museu dels Bombers a Saragossa, el Museo de Nerja, el Museu de la 2a Guerra Mundial a Gdanks (Polònia) o l’espai d’art Sean Scully a Santa Cecília de Montserrat són algunes actuacions recents.

 

 

Les bases per començar

 

L’objectiu del concurs és aconseguir el millor projecte museogràfic per al Museu del Barroc de Catalunya. Es tindrà en compte l’interès científic i patrimonial de la proposta, l’adequació a les col·leccions a exposar i especialment es prioritzarà la innovació i originalitat del projecte, així com la seva adequació als requeriments funcionals de l’edifici en el seu conjunt. Atès que l'edifici de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi és una construcció datada a l'entorn de 1750 i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), també es valorarà que la intervenció museogràfica proposada respecti la visibilitat tant interior com exterior d'aquesta construcció. A la vegada, atesa la voluntat de modernitzar el discurs del museu i la presentació dels seus continguts, també es té present entre els objectius a assolir la seva vinculació a les pràctiques artístiques i a altres llenguatges contemporanis, així com el tractament interdisciplinari dels continguts a difondre.

 

A més a més, es tindrà en compte que l’entorn global de l’actuació s’emmarqui en el projecte de ciutat Manresa 2022 i en el servei del territori des del punt de vista del patrimoni cultural i la creació artística, que és la finalitat del Museu. Aquesta actuació també s’ha de justificar en l’entorn de la planificació museística del país elaborada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, especialment pel que fa a la difusió de l’art català a l’època del barroc.

 

L’import de la licitació per al concurs de projectes és de 109.323,50 euros (iva inclòs). Inclou la primera fase de selecció d’empreses, la selecció del projecte guanyador, la redacció del projecte executiu i la direcció de l’execució del projecte museogràfic. La durada del contracte global és de tres anys. A banda, s’estima que el cost de la museografia estarà entre els 900.000 i el milió d’euros.

 

Pel que fa als terminis, les quatre empreses tindran ara 3 mesos per a la redacció de la proposta del concurs d’idees. La guanyadora en tindrà 7 més per a la redacció del projecte executiu.

 

 

Les obres continuen avançant

 

En paral·lel a la vessant museogràfica, les obres per transformar el Museu Comarcal de Manresa, un gran equipament del segle XVIII, en el futur Museu del Barroc de Catalunya continuen avançant. Tal com ja va explicar l’Ajuntament, aquest setembre es va iniciar una nova fase d’obres per valor de prop d’un milió d’euros, que inclou treballs en la mitgera oest, la consolidació dels sostres de les ales nord i oest, una intervenció a la coberta de l’escala històrica i la instal·lació dels elements que permetin posar en funcionament la climatització de les dues noves sales polivalents de l’ala sud del claustre (vegeu més informació en aquest enllaç).

 

A banda, aquesta setmana la Junta de Govern Local ha aprovat dos punts referents a la continuïtat de les obres. Per una banda, s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’actuació que fa referència als tancaments exteriors dels nous accessos i a l'acabat exterior de la façana oest (1,3 milions d’euros). De l’altra, s’ha aprovat el projecte que inclou la construcció d'un nou nucli de comunicacions verticals (escala d’evacuació i muntacàrregues), la pavimentació del claustre, la infraestructura troncal de les instal·lacions de l’edifici i dels nous espais i la rehabilitació de la façana sud. Aquesta obra té un valor d’1,1 milions d’euros. D’aquesta manera, faltarà només un darrer projecte (d’acabats interiors dels nous volums dels accessos i de les sales expositives) i el projecte museogràfic.