Mostrar Menú

Afectacions de trànsit pel rodatge a Manresa del llargmetratge “Las leyes de la frontera”

Les afectacions de mobilitat i talls de trànsit durant aquest mes d’octubre afectaran a carrers entorn de la Plaça Hospital, i carrers entorn de la carretera de Cardona i els habitatges coneguts com els de l’Avecrem.


Afectacions de trànsit pel rodatge a Manresa del llargmetratge “Las leyes de la frontera”

Amb motiu del rodatge a Manresa de la pel·lícula “Las leyes de la frontera” dirigida per Daniel Monzón, basada en la novel·la homònima de l'escriptor gironí Javier Cercas, durant aquest mes d’octubre hi haurà afectacions a la mobilitat i talls de trànsit a diversos punts de la ciutat, especialment entorn de la plaça Hospital i carrers entorn de la carretera de Cardona i els habitatges coneguts com els de l’Avecrem.

 

 Afectacions entorn de la plaça Hospital

Dies d’afectacions:

 

 • Diumenge 11 d’octubre de 8 a 20 h (preparació del decorat a Pl. Hospital)
 • Del dimarts 13 al dissabte 17 d’octubre de 8 a 20 h
 • Dimarts 20 d’octubre de 8 a 20 h

 

Afectacions a la mobilitat:

 

 • Es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, carrer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador.
 • Es mantindrà el pas de vehicles autoritzats i de vianants per l’àmbit de rodatge de plaça Hospital de forma coordinada per personal del rodatge.
 • L’accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es realitzarà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge.
 • Es prohibirà l’estacionament dels àmbits de rodatge i del carrer Sant Salvador.

 

Afectacions entorn de la carretera de Cardona i habitatges de l’Avecrem

 

Dies d’afectacions:

 

 • Dilluns 12 d’octubre de 8 a 20 h (festiu)

 

Afectacions a la mobilitat:

 

Es realitzarà talls de trànsit puntuals per al rodatge a:

 

 • Ctra. Cardona, entre el carrer Fonollar i el carrer Martí i Pol
 • Carrer Francesc Moragas,  entre el carrer Cós i Ctra. Cardona
 • Carrer Dibuixant Vilanova,  entre Ctra. Cardona i el carrer Prudenci Comellas
 • Passatge Sinera
 • Carrer Ferrer Vidal i carrer Cós, entre carrer Francesc Moragas i carrer Ferrer Vidal. 

 

 • Es prohibirà l’estacionament dels trams de carrers afectats pel rodatge i el carrer Prudenci Comellas, entre els carrers Dibuixant Vilanova  i Dos de Maig.
 • El divendres 9 i el dimarts 13 d’octubre es prohibirà l’estacionament del carrer Ferrer Vidal per a treballs de decoració.